DANSA COMUNITÀRIA

La dansa comunitària té una finalitat social. És aquella que promou la participació i persegueix un desenvolupament obert i inclusiu.

Considerem que hi ha la necessitat de crear una societat plural, on persones amb diferents qualitats i capacitats puguin conviure en igualtat de condicions i oportunitats. Per això tenim la intenció de realitzar projectes en què s'incloguin diferents col·lectius, en què cada individu pugui sentir-se partícip del mateix objectiu comú, implicant-se directament en el procés de creació en igualtat de condicions, independentment de les seves característiques.

Creiem que la dansa té un component social important que va des de la pràctica de la mateixa fins al seu gaudi des del punt de vista d'espectador. Considerem que els projectes de dansa comunitària són necessaris ja que contribueixen al desenvolupament personal i social. Es diferencia de la dansa teràpia perquè sempre es realitza en grup. Es tracta d'oferir una dansa per a tots perquè la considerem un dret i no un do o talent d'alguns pocs.

De manera practica consisteix a realitzar experiències als barris, amb els seus veïns, en col·legis, o amb diferents grups heterogenis, etc, perquè l'art és indispensable en tota societat.

Es busca el moviment personal dels participants, que puguin experimentar una nova manera d'expressar-se i de compartir amb el grup. Des de la companyia Fil d'Arena volem endinsar-nos en aquest tipus d'experiències, poder arribar a la gent del carrer i treballar des dels seus desitjos i necessitats.


BIG DANCE

The Big Dance és una iniciativa socio-cultural internacional per la dansa, que la companyia Fil d'Arena Dansa-Teatre amb la col·laboració de CulturArts teatre i dansa va realitzar a València el 20 de maig de 2016. Es va aconseguir reunir a més de 300 persones ballant la mateixa coreografí a la Plaça de la Verge de València.

L'objectiu d'aquest projecte és apropar l'art al carrer, difondre la dansa, i sensibilitzar la ciutadania mitjançant un projecte comunitari i de diversitat. Big Dance consisteix en congregar un gran nombre de persones en un espai públic, per realitzar una coreografia simultània de 3 minuts de durada. Aquesta coreografia es realizaró alhora en diferents ciutats d'Espanya, Madrid, Donostia i València, i en diferents països del món.

Big Dance és un esdeveniment biennal, organitzat pel Regne Unit des de 2006. Des del seu començament aquesta activitat ha reunit centenars de milers de persones arreu del món. Aquest projecte coreogràfic cada any és encarregat a un destacat creador britànic diferent. Per a aquesta desena edició el coreògraf triat va ser Akram khan, qui va realitzar la coreografia per a tot tipus de persones i nivells d'experiència en dansa, sobre una música original de Nitin Sawhney. És una coreografia que busca aconseguir una vivència en els participants a través de la respiració i el moviment. Està basada en l'experimentació d'estats emocionals, de processos de creixement personal i connexió social. La coreografia és fàcil d'aprendre i realitzar a nivell tècnic i està pensada per poder assolir i unir a col·lectius diversos.

Facebook


Arrels

La migració, l'èxode humà, provoca moviments col·lectius. Persones que emigren d'un lloc i porten la seva cultura de manera inherent, busquen un lloc on assentar-se i on poder seguir desenvolupant-se com persones, és aquí on sorgeix la convivència de diferents cultures. Aquesta és una de les realitats del barri del Cabanyal i el Col·legi Santiago Apòstol és un clar exemple de com aquestes cultures conviuen i aprenen a respectar-se.

El Col·legi Santiago Apòstol es troba situat en els poblats marítims de València, el centre amb escassos recursos econòmics i espais limitats atén un total de 176 alumnes i alumnes, la major part en situació de desavantatge social i majoritàriament, pertanyen a una cultura minoritària dins de la societat com és la del poble gitano. El centre es troba entre dos barris on la situació de marginació i segregació del col·lectiu gitano es dóna de forma molt intensa (Malva-rosa i Cabanyal). El que fa que el percentatge d'alumnat gitano en aquest centre es situï entorn al 98%.

En els últims anys l'alumnat gitano ha experimentat l'arribada de noves famílies de gitanos procedents de Romania i d'Europa de l'est i el seu assentament al barri del Cabanyal ha provocat que les dues cultures hagin de conviure i aprendre a respectar-se i acceptar-se.

Arrels és un projecte per a aquests nens, els gitanos d'aquí i els gitanos d'allà. Fil d'Arena vol acompanyar els nens en un procés en el qual desenvolupin les seves capacitats i siguin els protagonistes del procés creatiu, de la seva obra, la seva realitat i la seva vida. Facilitar suports, i espais perquè s'expressin. Per això el procés creatiu es desenvoluparà sempre com una trobada i un procés de comunicació, de la persona amb si mateixa i amb les altres persones que, d'una o altra manera, hi participen. Una oportunitat per a manifestar-se, sentir-se, conèixer-se, expressar-se, relacionar-se ...

És fonamental que aquests projectes i iniciatives parteixin de la realitat i que tinguin en compte les situacions i, sobretot, les capacitats de les persones, els seus centres d'interès, necessitats, reptes, desitjos ... A més, tota persona té, pel fet de ser-ho, un component de creativitat. La persona és una creació en si mateixa, es crea i recrea constantment. Per això ARRELS és un projecte que atorga veu al col·lectiu gitano del barri i que promou la inclusió social i la diversitat cultural.